[Giới thiệu ] Ám Khí

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Ám Khi không chỉ giúp các Kiếm Hữu tăng cường sức mạnh, mà còn thể hiện thần thái và diện mạo siêu phàm. Sở hữu thần binh đẹp mắt, mọi người phải trầm trồ, kính phục. 

1. Ám Khí

  • Cấp mở: Luyện lịch cấp 15
  • Kích hoạt Ám Khi sẽ mở ảo hóa thần khí tương ứng. Mỗi Ám Khi đều giúp tăng chỉ số cộng trực tiếp cho nhân vật.
  • Tăng bậc ám khí đến cấp nhất định sẽ kích hoạt skill bị động. Tối đa kích hoạt 5 skill bị động
  • Sử dụng Linh đan để tăng thuộc tính ám khí . Thuộc tính tăng sẽ cộng vào chỉ số nhân vật.
  • Sử dụng Ám Khi cùng loại để tăng cấp sao