[Giới thiệu ] Côn Lôn

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Côn Lôn thiền thất tọa thanh thu 

  • Vũ khí: Đao 
  • Độ khó: ★ ★ 
  • Đặc điểm: Cận chiến, Né tránh và gây sát thương nhiều mục tiêu 

Bộ Kỹ Năng

Côn Lôn Đao Pháp - Phá

Gây sát thương tối đa 3 mục tiêu, tạo 240% sát thương vs giảm 20% tốc độ di chuyển đồng thời ngã ngựa duy trì trong 3 giây.

Thiên Tế Tấn lôi  - Tàn 

Sát thương trong vùng tối đa 4 mục tiêu Gây 350% sát thương 

Ngũ Lôi Chính Pháp - Định 

Gây 350% sát thương tối đa 9 mục tiêu quanh bản thân đồng thời đẩy lùi mục tiêu 

Nhất Khí Tam Thanh - Định 

Bắc Minh Đông Hải - Cương 

Vận công tạo 1 lớp bảo vệ quanh bản thân đưa bản thân vào trang thái Vô Địch, duy trì trong 5s

Lôi Động Cửu Thiên - Ngự 

Triệu Lôi Động gây sát thương tối đa 8 mục tiêu trong vùng,  tạo 400% sát thương, Mục Tiêu bị đánh dấu x2 sát thương