[Giới thiệu ] Cái Bang

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đông - Tây - Nam - Bắc bốn bể đều là nhà 

  • Vũ khí: Quyền Pháp   
  • Độ khó: ★ ★ ★ ★
  • Đặc điểm: Bang phái lớn nhất trong thiên hạ. Phong phiêu dật nhẹ nhàng, nhưng trên chiến trường lại là nỗi ám ảnh của đối thủ nhờ vào bộ kỹ năng sát thương mạnh cùng khả năng cùng tuyệt kỹ gọi triệu hồi Thần Long

Bộ Kỹ Năng

Cái Bang Chưởng Pháp - Phá 

Gây sát thương tối đa 3 mục tiêu, tạo 240 sát thương vs giảm 20% tốc độ di chuyển đồng thời ngã ngựa duy trì trong 3 giây.

Giáng Long Chưởng - Tàn 

Gây sát thương tối đa 3 mục tiêu, tạo 350 sát thương trong phạm vi 

Phi Long Tại Thiên - Thối 

Gây sát thương tối đa 5 mục tiêu, tạo 400 sát thương trong phạm vi quanh bản thân 

Kháng Long Hữu Hối - Tàn 

Thiên Hạ Vô Cẩu - Cương 

Dậm chân xuống đất tạo nên lớp bảo vệ Vô Định , duy trì 5s

Hàng Long Phục Hổ - Thường 

Chiệu hồi Nhân Thần Long gây sát thương tối đa 8 người, tạo 400% sắt thương