[ Hoạt động ] Thi Đấu Tiên Linh

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đại Hiệp thân mến!

Hoạt động PK siêu HOT Thi Đấu Tiên Linh chắc chắn sẽ là nơi để các đại hiệp có thể thỏa sức PK, khẳng định sức mạnh. 

  • Thời gianThứ 3,5,7 21:00 - 21:30
  • Phần thưởng: Vinh Dự cùng Nhiều phẩm giá trị
  • Số lần khiêu chiến: mội lần có 10 lượt khiêu chiến. Có thể dùng 10 KNB để thêm 1 lần, Mỗi lần hoạt động có thể mua nhiều nhất 10 lần

- Ngày đầu tiên hàng tháng sẽ làm mới cấp bậc của người chơi

- Người chơi có xếp hạng càng cao, thưởng càng phong phú.