[Tính năng] Kết hôn

Thứ 3 ngày 04/05/2021

1. Điều kiện

Cấp độ: Lv 100

2. Hướng dẫn

Sau khi đạt đủ điều kiện trên, Đại hiệp và người ấy cần lập tổ đội riêng 2 người, tìm Hồng Nương tại map Tương Dương để tiến hành Cầu hôn

- Đội trưởng nói chuyện với Hồng Nương và lựa chọn "Tôi muốn cầu hôn”

- Có 4 loại sính lễ tương ứng với 4 cấp Hôn lễ:

  • Sính lễ Đồng Tâm: 199 KNB  - Không tổ chức hôn lễ, nhận thưởng danh hiệu và khóa đồng tâm 
  • Sính lễ Kim Ngọc Lương Duyên: 520 Tiên ngọc  - Tổ chức hôn lễ lãng mạn, nhận danh hiệu Trai Tài Gái Sắc và tên riêng cho cặp đôivà khóa đồng tâm
  • Sính lễ Thần Tiên Kết: 1314 Tiên ngọc  - Tổ chức hôn lễ xa hoa, nhận danh hiệu Thần Tiên Kết, thời trang đặc biệt và tên riêng cho cặp đôi và khóa đồng tâm