[Tính năng] Khảm Ngọc

Thứ 3 ngày 06/04/2021

 

Khảm ngọc vs tinh luyện  là tính năng giúp các người chơi tăng thêm thuộc tính cho các bộ trang bị của mình

  • Khảm ngọc

- Trên giao diện game, chọn Rèn -> Ngọc

- Trang bị có bậc tương ứng sẽ kích hoạt lỗ khảm

 

- Mỗi lỗ khảm sẽ tương ứng và khảm được loại ngọc quy định. Không thể khảm loại khác 

- Tổng cấp Ngọc trên trang bị đạt mốc sẽ kích hoạt thuộc tính 

  • Tinh Luyện

​- Mỗi loại đá tinh luyện có thể tăng cấp thuộc tính trang bị 

- Thuộc tính công thêm công vào trang bị của nhân vật