[Giới thiệu ] Nga Mi

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công.

  • Vũ khí: Kiếm
  • Độ khó: ★ ★ ★
  • Đặc điểm: Với bộ kiếm pháp thượng thừa Nga Mi chính là bá chủ chiến trường nhờ những bộ kỹ năng diện rộng, sát thương cao

Bộ Kỹ Năng

 

Tam Nga Tế Tuyết - Tàn

Triệu hồi Phi Kiếm phi về phía trước, gây sát thương tối đa cho 4 mục tiêu và tạo 350% sát thương 

Phong Sương Toái Ảnh - Định

Tạo vòng sát thương quanh bản thân tối đã 5 mục tiêu và tạo 350% sát thương 

Sau 5 chuyên nâng cấp kỹ năng thành Phong Sương Toái Ảnh - Thối tạo 400% sát thương, đồng thời đẩy lùi 

 

 

Bất Diệt Bất Tuyệt -  Cương 

Vào trạng thái Vô Định, duy trì 5s

Mộng Điệp Ảnh - Ngự 

Triệu hồi Mộng Kiếm, gây sát thương tối đã 8 mục tiêu và tạo 400% sát thương. Mục Tiêu Bị đánh dấu Kiếm Ý x2 sát thương