[ Phụ bản ] Cá Nhân

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đại hiệp thân mến!

Thiên Long Kỳ Hiệp có rất nhiều tính năng với nhiều tài nguyên cần nâng cấp khác nhau, chính vì thế hệ thống phụ bản cá nhân rất đa dạng và phong phú, các đại hiệp có thể hành tẩu cả ngày mà không biết chán đó nha!

1. Phụ Bản Đơn Nguyên Thánh Địa

Mô tả phụ bản: Không giới hạn số lượt tham gia trong ngày, muốn vào phụ bản phải có vé tương ứng. Có thể kiếm được vé phụ bản thông qua săn các loại BOSS hoặc mua trực tiếp trong tiệm KNB

- Tham gia phụ bản này sẽ kiếm được nguyên liệu để thăng cấp Đồng đội, Toạ kỵ, Bội sức.

2. Phụ Bản Chân Linh Hoả Vực

Mô tả phụ bản: Đại hiệp đạt cấp 90 có thể tham gia, có nhiều chế độ tương ứng, qua phụ bản được 3* sẽ mở khoá chế độ khó mới.

- Tham gia phụ bản này có thể nhận được nguyên liệu để nâng cấp Ám khí

3. Phụ Bản Đông Hải Bảo Các

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng

- Phụ bản này có thể kiếm được nguyên liệu để nâng cấp Ám Khí

4. Phụ Bản Bán Tơ Yêu Động

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng, 

- Ngăn không cho các đợt quái tiến về thành thủ vệ của mình, có thể sử dụng tính năng choáng tất cả quái để giữ chân chúng lại, mỗi lượt choáng sẽ mất 100KNB 

- Phụ bản này có thể kiếm được nguyên liệu để nâng cấp Phi Phong

5. Phụ Bản Kim Đế Bảo Khố

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng, 

- Đại hiệp đang nghèo khó, đại hiệp muốn uống chén rượu nhưng không có tiền, đại hiệp không muốn chặn đường cướp của. Vậy thì phải vào phụ bản này để kiếm vàng bạc châu báu thôi chứ sao nữa. Cấp càng cao phần thưởng nhận được trong phụ bản sẽ càng nhiều.

6. Phụ Bản Tiên Nguyên Địa

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng, 

- Tham gia phụ bản này có thể nhận được tài nguyên để nâng cấp Kiếm Hồn

7. Phụ Bản Thạch Kê Cổ Khoáng

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng, 

- Tham gia phụ bản này có thể nhận được tài nguyên để nâng cấp Thần Chú trang bị

8. Phụ Bản Bách Quỷ Dạ Hành

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp có 2 lượt tham gia phụ bản miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng, 

- Đại hiệp phải xây các trụ để phòng ngự thành của mình trên đường đi, có 4 loại trụ với nhiều tính năng khác nhau.

- Quái vật sẽ di chuyển trên 1 đường đi cố định dẫn đến thành chính của mình, các vị đại hiệp phải có chiến thuật hợp lý để kẻ địch không xâm nhập vào được

- Mỗi Có tất cả 10 đợt quái vật, mỗi một đợt quái vật sẽ có BOSS, đại hiệp tự tin với sức mạnh của mình có thể gọi BOSS ra liên tục

- Tham gia phụ bản này có thể kiếm được Hồn tinh, một trong những tính năng đặc sắc có trong Thiên Long Kỳ Hiệp!