[ Phụ bản ] Đoạn Thể

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đại hiệp thân mến!

Là một trong những phụ bản mở sớm nhất trong Thiên Long Kỳ Hiệp, Đoạn Thể là phụ bản cung cấp cho đại hiệp rất nhiều nguyên liệu để nâng cấp Kiếm Hồn.

Mô tả phụ bản: Có tất cả 10 giai tương ứng với 10 tầng, mỗi tầng có 5 phụ bản nhỏ.

- Vượt qua mỗi phụ bản nhỏ sẽ nhận được  nguyên liệu để nâng cấp Kiếm Hồn, vượt qua tầng sẽ nhận được sách kỹ năng của Kiếm Hồn. Tầng càng cao, thưởng càng lớn