[ Phụ bản ] EXP

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đại hiệp thân mến!

Trong con đường hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm sống là thứ giúp một cao thủ có thể bám trụ được trong gió tanh mưa máu. Trong Thiên Long Kỳ Hiệp, phụ bản EXP là nơi giúp đại hiệp có thể tăng được cấp độ một cách nhanh chóng với nhiều tầng phụ bản khác nhau tương ứng với cấp độ chơi của nhân vật.

Mô tả phụ bản: Mỗi ngày đại hiệp sẽ có 2 lượt tham gia miễn phí, có thể mua thêm số lượt bằng KNB dựa trên cấp VIP tương ứng. Ngoài ra đại hiệp có thể dùng Sách thí luyện để tăng thêm lượt tham gia phụ bản, một ngày có thể dùng tối đa 2 sách.

- Phụ bản EXP có 2 tầng:

+ Tầng 1 từ cấp 70-349, trong tầng này sẽ có 16 đợt quái vật khác nhau với lượng EXP tăng dần

+ Tầng 2 từ cấp 350 trở lên, trong tầng này sẽ có 32 đợt quái vật khác nhau, đợt quái càng cao lượng EXP nhận được càng lớn.