[ Phụ bản ] Tàng Kinh Các

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Đại hiệp thân mến!

Tàng Kinh Các, nơi cất giữ võ công của toàn thiên hạ nay đã có mặt trong Thiên Long Kỳ Hiệp!

Mô tả phụ bản: Tàng Kinh Các có tổng cộng 200 tầng, vượt qua mỗi tầng đại hiệp sẽ nhận được một số Nội Kình tương ứng để tăng tiến sức mạnh. Vượt qua được tầng chỉ định sẽ mở khoá các Nội Kình cao cấp, xịn xò tăng nhiều thuộc tính, giúp đại hiệp hành tẩu giang hồ thuận lợi hơn.