[Giới thiệu ] Tẩy Luyện

Thứ 4 ngày 28/04/2021

Tẩy luyện là tính năng giúp các người chơi thay đổi các thuộc tính cấp cao hơn cho các bộ trang bị của mình

  • Cấp mở: Lv 40 
  • Hướng dẫn: 

- Trên giao diện game, chọn Rèn -> Tẩy luyện 

- Tiêu hao 100 tiên ngọc khóa để mở ô tẩy luyện