[Giới thiệu ] Thiên Phú

Thứ 4 ngày 07/04/2021

phú là một tính năng vô cùng độc đáo tại Dị giới, giúp cho người chơi có thể tự do sáng tạo bộ kỹ năng của riêng mình.

  • Cấp mở: 450
  • Hướng dẫn: 

- Sau khi phi thăng, mỗi khi tăng 1 cấp người chơi sẽ được nhận 1 điểm thiên phú 

- Có 4 bảng thiên phú: Công, Thủ,Tinh thông và Thông dụng. Mỗi bảng đều nâng các chỉ số và skill khác nhau tùy theo cách chơi. Có thể dùng 850 Tiên Ngọc để cài lại bảng điểm thiên phú.

Bảng Công: 

Bảng Thủ:

Bảng Thông Dụng :

Bảng Tinh Thông :