[Hướng dẫn] Tính năng Bang hội

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Chư vị thân mến,

Thiên Long Kỳ Hiệp xây dựng hệ thống và tính năng Bang hội vô cùng hoàn thiện với hàng loạt các hoạt động dành riêng cho các thành viên Bang hội. Các thành viên đoàn kết sẽ cùng nhau hoàn thành và xây dựng Bang hội ngày càng vững mạnh

1. Tạo bang 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể lựa chọn tạo bang hoặc vào bang hiện có 

- Tạo bang cần tiêu hao 1000 KNB Khóa  

2. Thí Luyện Bang

- Các thành viên làm nhiệm vụ bang để thăng cấp bang, từ đó thông qua tính năng kiến trúc Bang để tăng cấp Bang mở khóa phụ bản Thí Luyện Bang

- Thí Luyện Bang lên tới 50+ tầng mỗi tuần, thông quan sẽ nhận được 2 loại thưởng: Thưởng thông quan lần đầu và Thưởng thông quan

3. Phụ Bản Tuần

- Các thành viên làm nhiệm vụ bang để thăng cấp bang, từ đó thông qua tính năng kiến trúc Bang để tăng cấp Bang mở khóa phụ bản Phụ Bản Tuần

- Thách đấu thành công 1 tầng sẽ mở khóa tầng tiếp theo, cấp Bang hội càng cao - số tầng phụ bản tuần càng nhiều. Làm mới mỗi tuần

4. Thánh Thú Bang

- Thành viên Bang nộp Cống hiến đạt mức chỉ định có thể triệu hồi Thánh Thú Bang.

-  Tốc độ kích sát Thánh Thú càng nhanh, thưởng càng tốt

- Cống hiến Bang có thể nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Bang

5. Dạ Tiệc Bang

 • Cấp mở: Lv 115
 • Đối tượng: Bang hội
 • Phần thưởng: EXP
 • Hướng dẫn:

- Sau khi mở sự kiện, người chơi có thể vào bản đồ hoạt động và bắt đầu nhận EXP

Tham gia trả lời câu hỏi của hệ thống bằng cách ghi đáp án vào kênh chat Bang hội

- Hoạt động kết thúc, dựa theo tổng kết xếp hạng để trao thưởng xếp hạng và thưởng tham gia

6. Thủ Vệ Bang

 • Cấp mở: Lv 115
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: EXP 
 • Hướng dẫn:

​- Hoạt động mở, có thể vào phụ bản hoạt động 

- Trong thời gian chỉ định, kích sát quái vật tấn công Bang hội để bảo vệ Thánh sứ

- Phần thưởng nhận được: Lượng lớn EXP

7. Tiên Đế Truyền Thừa 

 • Cấp mở: Lv 115
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: Trang bị, Danh hiệu, Đặc quyền và EXP 
 • Hướng dẫn:

- Mở server ngày thứ 3 hoặc 20:30 hàng ngày

- Thần Điện gồm 5 điện: 1 Chủ điện và các và Thiên điện

- Tấn công thủy tinh của mỗi Điện sẽ nhận quyền sở hữu của điện đó

- Top 10 Bang phái xếp hạng cao nhất nhận thưởng hoạt động. Bang chủ của Bang hạng 1 nhận được xưng hiệu Tối cường và đặc quyền vinh diệu

8. Triệu Hoán Boss 

 • Cấp mở: Lv 42
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: Trang bị, Đơn dược, Cống hiến và EXP 
 • Hướng dẫn:

- Thành viên trong Bang sử dụng điểm cống hiến mua thẻ Triệu hoán trong tiệm Bang

- Trường cảnh chứa tối đa 10 thành viên

- Kích sát BOSS mới có thể nhận thưởng, BOSS chưa bị kích sát sẽ không thể triệu hoán con tiếp theo

- Thưởng kích sát sẽ được trao cho: Người triệu hoán, thành viên trợ chiến và thành viên Bang cùng hưởng