[Tính năng] Trợ chiến

Thứ 3 ngày 04/05/2021

Chư vị thân mến, 

Trợ chiến là 1 tính năng sưu tầm thẻ nhân sĩ võ lâm rất đặc sắc tại Thiên Long Kỳ Hiệp. Chư vị có thể sưu tầm các thẻ đồ giám để tăng lực chiến cũng như chỉ số cho nhân vật.

1. Trợ Chiến

  • Cấp mở: Lịch luyện Hổ Côn 
  • Cách nhận: Boss tự do, Boss VIP, Hoạt động
  • Hướng dẫn: 

- Trong giao diện Trợ Chiến sẽ hiển thị thông tin thẻ bài đồ giám có thể thu thập và đã thu thập được, cũng như tổ hợp thẻ mà khi sở hữu sẽ mở khóa hiệu ứng tích lũy đặc biệt

- Có 6 cấp độ thẻ bài quái vật theo thứ tự từ: Lam -> Tím -> Cam -> Đỏ ->Mỹ Nữ -> Hồng 

- Mỗi đồ giám gia tăng chỉ số khác nhau và có thể tăng tối đa 15 sao. 

 

2. Dị Thú

  • Cấp mở: Lịch Luyện Bạch Hổ
  • Cách nhận: Thông quan phụ bản Bách Quỷ Dạ Hành
  • Hướng dẫn

- Đạt cấp Lịch Luyện Bạch Hổ sẽ mở khóa tính năng này

- Có tổng cộng 8 lỗ Tinh Phách để trang bị cho Dị Thú

- Tinh Phách nhận được khi thông quan phụ bản Bách Quỷ Dạ Hành hoặc dung hợp 3 Tinh Phách bất kỳ cùng phẩm chất

3. Thần Khí

  • Cấp mở: Lịch Luyện Đế Hoàng
  • Cách nhận: Diệt Boss và quái tinh anh bản đồ Liên Servers - Thượng Cổ Thần Tích